Nastavit SD/NB zařízení

Format: host[:port]. Example: portal.example.com, portal.example.com:22443.