Funkce Multigraf v našem portále

HWportal.cz obsahuje zajímavou funkci, která uživateli umožňuje v daném okamžiku vzájemné srovnání hodnot více senzorů, a to nejen stejné veličiny, ale různých jednotek a měřítek. Tato funkce se jmenuje Multigraf, slouží pro porovnání závislostí různých veličin v čase a je určena uživatelům placených verzí.

 

Vykreslení jednoduchého grafu hodnot jedné veličiny je standardní funkcí téměř všech monitorovacích software, ať již se jedná o PDMS, Nagios, PRTG či třeba právě SensDesk a v některých případech jako je třeba HWg-PWR se s ním můžeme setkat i přímo v zařízení (tam však jedná spíše o nouzové řešení). Grafy slouží pro rychlý přehled průběhu naměřených dat a jejich analýzu a lze díky nim snadno sledovat stoupající či klesající tendence, stejně jako rychle odhalit periodické jevy. Některé software umí sdružovat grafy stejných veličin například podle zařízení, ale málokterá aplikace umožňuje sdružit různé veličiny a rozsahy do jednoho grafu, protože to nese vysoké nároky na výpočetní výkon i na grafické zpracování.

HWPortal umožňuje generovat grafy pro jednotlivé senzory či detektory a také pro rychlé přehled na úrovni zařízení. Zde jsou rozděleny podle měřené jednotky tak, aby se nemíchalo vykreslování různých veličin v jednom grafu. Přidanou hodnotou HWPortal je však možnost vytvářet si grafy právě složené z více senzorů, a to bez ohledu na měřenou veličinu. Díky tomu lze snadno sledovat vzájemné závislosti veličin a hodnot. Poklesne-li např. teplota v místnosti, lze zjistit že příčinou jsou otevřené dveře nebo nárůst vlhkosti. Stoupají-li náklady na sušení prádla, může být příčinou vysoká vnější teplota a podobně. Tyto a mnohé další informace mohou být užitečné mohou výrazně ušetřit provozní náklady, nebo predikovat závady technologii.

Grafy se vytváří v menu Grafy kliknutím na ikonu Přidat nový graf

V dialogovém okně si nyní graf můžete pojmenovat a vybrat si senzory, jaké chcete do grafu přidat. Není třeba se omezovat jen na senzory z jednoho zařízení, ale lze vybrat ze všech senzorů a zařízení ke kterým máte oprávnění.

Pochopitelně čím více senzorů v grafu bude, tím déle může trvat jeho vykreslení.

A takto může vypadat přehled vašich multigrafů v HWportal.cz

Šedivá ikonka s křížkem upozorňuje na to, že byl vyčerpán povolený limit multigrafů. Chcete-li přidat další, kontaktujte nás na adrese obchod@hw.cz