Více bezpečných rozsahů pro vaše alarmy

Range: Jaký je rozdíl mezi Safe Range a Notice Range (Rozsahy)

O Safe range a SD Range se již v souvislosti s portálem psalo. Nově jsou uživatelům místo SD range k dispozici tzv. Notice range (Rozsahy).

Safe range představuje rozsah bezpečných hodnot senzoru. Tento pojem se používá ve všech zařízeních, které na základě tohoto rozsahu zařízení umí vykonávat samostatné operace – vyhlašovat a ukončovat stav Alarm a na jeho základě odesílat Alarmové zprávy či spínat výstupy, ale i odesílat extra zprávy do portálu. Z hlediska portálu je SafeRange unikátní sada hodnot, která se synchronizuje mezi portálem a zařízením a nastavuje se přímo v editaci senzoru. V rámci portálu tato sada určuje zobrazení stavu Alarm.

Notice range představují alternativní rozsahy bezpečných hodnot senzorů v portále, na základě kterých bude možné odesílat informační (alarmové) zprávy či spínat výstupy. Tyto rozsahy se uplatňují pouze pro odesílání zpráv a pro zobrazení rozsahu povolených hodnot v grafech. Nastavují se centrálně pro celý tým a k senzorům se přiřazují na základě akcí (Action).

Proč více rozsahů?

Ve většině aplikací stačí jeden jediný bezpečný rozsah. Jsou dveře otevřeny nebo zavřeny? Jednoduché. Ale u spojitých hodnot tomu tak již není. A může být vhodné rozesílat informace více lidem podle toho o jak závažný problém se jedná. Tedy jakýsi způsob eskalace alarmů. Překročila teplota 37 °C – zůstaň doma, překročila 39 °C – volej doktora. Analogicky překročí-li teplota v racku 30 °C zapneme záložní klimatizaci, překročí-li 40 °C voláme správci budovy a překročí-li 50 °C vypínáme technologie. Po překročení 75°C již voláme rovnou hasiče.

Jak se s nimi pracuje

Safe range se definují stejně jako dosud na záložce Edit každého senzoru. Jediný rozdíl je v tom, že nyní se synchronizují mezi zařízením a portálem. V případě kolize pak jsou přebírány ze zařízení. Synchronizaci musí podporovat i firmware zařízení, takže je třeba provést jeho upgrade – Více viz článek Změny v práci s SD SafeRange na Sensdesku.

Notice range se nastavují v samostatném modulu, který se nachází v menu Settings / Notices

Přehled všech, již existujících rozsahů lze zobrazit v dlaždicové nebo tabulkové podobě, podle toho co uživateli více vyhovuje.

Po stisku tlačítka Create new notice stačí vyplnit obdobné hodnoty jako u SafeRange:

  • Name – Název Notice Range, pod kterým se s ním bude dále pracovat. Doporučujeme ho volit pečlivě třeba i s uvedením rozsahu.
  • Unit – Jednotka, ke které se rozsah vztahuje. Při tvorbě Akce se budou nabízet pouze takové rozsahy, které mají odpovídající jednotku. To výrazně usnadňuje práci v rozsáhlejších systémech. Zde je třeba správně zvolit jednotku, například „%“ není „%RH“.
  • Minimum value – Minimální hodnota bezpečného rozsahu. Při jejím podkročení dojde ke spuštění akce.
  • Maximum value – Maximální hodnota bezpečného rozsahu. Při jejím překročení dojde ke spuštění akce.
  • Hysteresis – Hodnota netečnosti se uplatňuje vždy na konci alarmu. Pokud nedojde ke změně o více než je tato hodnota nebude alarm ukončen.

  • Delay – Zpoždění začátku akce. Lze tak eliminovat falešné poplachy či třeba tolerovat krátkodobá opuštění bezpečného rozsahu. S ohledem na periodu zasílání dat je třeba Delay používat obezřetně. Zatímco u Saferange, který se promítá do zařízení, může být klidně v řádu sekund (zařízení s výjimkou bateriově napájených čtou hodnotu senzoru zpravidla každých pár sekund), u Notice Range je minimální smysluplný interval 0 nebo pak násobky Push periody (typicky 15 minut)

 

Více informací o Saferange a jejich využítí: