Získejte svá data z HWportal.cz po SNMP

Protokol SNMP byl původně vyvinutý pro dohled počítačových sítí a technologií které se na síti nacházení. Všechna ethernetová zařízení z produkce HW group protokol SNMP podporují a nyní ho podporuje i HWportal.cz. Díky tomu lze po SNMP získávat hodnoty i ze zařízení s rozhraním GSM, LTE nebo Narrowband (NB-IoT). Všechny hodnoty jsou navíc poskytované prostřednictvím unifikované MIB a není tak nutné implementovat různé MIB pro jednotlivé druhy zařízení.

Poskytování serializovaných dat z HWportal.cz je k dispozici již dlouho v podobě formátu XML, který si lze periodicky stahovat prostřednictvím http (https), ale tento formát není příliš vhodný do IT prostředí, které vyžaduje rychlé a stručné odpovědi. Proto byla nově přidána funkce SNMP agenta. Jedná se o protokol otázka-odpověď pracující na UDP (Více o protokolu SNMP - https://vyvoj.hw.cz/produkty/snmp-protokol-a-jeho-vyuziti.html) který umožňuje ptát se vždy na jednu jedinou konkrétní hodnotu a není třeba stahovat zbytečné hromady dat.

Implementace protokolu SNMP v portálu umožňuje využívat SNMPv1 a/nebo SNMPv3 právě na UDP vrstvě. Veškeré nastavování se provádí na stránce uživatele http://HWportal.cz/user resp. V jeho editaci.

Každý uživatel má možnost si pro sebe vytvořit 2 uživatelské účty pro SNMP. Pro každý účet lze zvlášť nastavit verzi SNMP pro kterou je účet určen a k tomu i oprávnění (v současné době je povolenou pouze čtení).

Komunita (community) pro SNMPv1, resp. uživatelské jméno (User name) pro SNMPv3 je generováno z týmu, uživatelského jména a oprávnění tak, aby byla zajištěna unikátnost v rámci celého portálu a plné znění je vidět ve vlastnostech uživatelského účtu.

V současné době je MIB tabulka ve stádiu vývoje a lze ji získat na vyžádání. Po jejím uzavření bude ke stažení v uživatelském účtu.